จัดสไตล์บทความ AMP ของคุณ

0
188

ส่งออกสไตล์ของคุณจากบทความทันใจ
คุณสามารถสร้างเอกสาร AMP ของคุณ ขณะที่รูปลักษณ์และการใช้งานของบทความทันใจของคุณยังคงเดิม สีส่วนบุคคลใดๆ ขนาดตัวอักษร และระยะห่างจะถูกใช้กับเอกสาร AMP ของคุณ ชื่อสไตล์บทความทันใจที่คุณเลือกจะเป็นสิ่งที่ถูกนำไปใช้ในการแปลงเป็น AMP

ดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อส่งออกสไตล์ของคุณ:

เปิด “เครื่องมือการเผยแพร่” จากเพจ Facebook ของคุณ
เลือก “กำหนดค่าลักษณะ” จากเมนูด้านซ้าย
ด้านล่าง “เครื่องมือ” ให้เลือกส่วน “สไตล์”
เลือกสไตล์ที่คุณต้องการใช้ในบทความ AMP ของคุณ
ทางด้านขวาของชื่อสไตล์ของคุณ ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงทางด้านบนของเพจเพื่อดูเมนูแบบเต็ม
เลือกตัวเลือก “ส่งออก” การดำเนินการนี้จะเริ่มใช้งานไฟล์ที่ชื่อ “.style.json”

การแทรก “สไตล์ของคุณ” ใน “ตัวแปลง”

คุณต้องบันทึกไฟล์สไตล์ส่งออกไว้ที่ระบบไฟล์ของคุณ ซึ่งในตัวอย่างนี้เราได้ตั้งค่าไว้ที่ใต้โฟล์เดอร์ /articles/styles

บทความทันใจที่เป็นคอนเวอร์ชั่น AMP จะใช้สไตล์เดียวกับที่คุณสร้างไว้ในตัวแก้ไขสไตล์ บทความทันใจทุกบทความจะกำหนดสไตล์โดยใช้โค้ดด้านล่างนี้:

<meta property="fb:article_style" content="wod-expert"/>

หากทำการแปลงบทความทันใจด้วยสไตล์ชื่อ “wod-expert” ตัวแปลงจะมองหาการกำหนดค่าลักษณะสไตล์ส่งออกชื่อ “wod-expert.style.json” เป็นค่าเริ่มต้น

คลิก “ที่นี่” เพื่อดูตัวอย่างสไตล์ชื่อ “wod-expert.style.json” ที่ส่งออกมาจากตัวแก้ไขสไตล์

ตัวอย่างไฟล์ข้างต้นจะถูกนำไปใช้ในตัวแปลงเพื่อสร้างรูปลักษณ์และการใช้งานของบทความทันใจของคุณให้เหมือนกับ AMP

คุณสามารถดูตัวอย่างการทำงานได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here