โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม “แหลมผักเบี้ย” อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0
274

เป็นพื้นที่แปลงทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลน และสถานีบำบัดน้ำเสียชุมชน

โดยยึดหลักการ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เป็นแหล่งประกอบอาชีพอื่นๆ จากผลผลิตจากสภาพธรรมชาติที่ดีอันเนื่องมาจากโครงการฯ และยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ใครที่ชื่นชอบในการเดินชมสำรวจเส้นทางธรรมชาติ เดินชมป่าชายเลน มากันที่ได้ “โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย” ตั้งอยู่ที่ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี สามารถเข้าชมได้ทุกวัน

ที่มา sanook.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here