“ปิดทองหลังพระ”

0
170

คือ การเพียรทำดี โดยไม่มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตน” มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เริ่มต้นแปรแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติ

ด้วยโครงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่านเป็นพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ

ชมนาขั้นบันได ชมทุ่งข้าวสีเขียวชจีในฤดูฝน กลายเป็นทุ่งข้าวสีทองในฤดูเก็บเกี่ยว สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิด โครงการหลวงปิดทองหลังพระ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ที่มา sanook.com

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here