ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์

0
166

ตั้งอยู่ในอำเภอกัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช เพื่อช่วยให้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ราษฎร เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ ที่คุ้นเคยของนัก ท่องเที่ยวคือ ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อปป) และอีกหนึ่งจุดคือ ที่ตั้งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง วัดจันทร์ จะตั้งอยู่คนละพื้นที่ แต่ทั้งสองแห่งอยู่ในพื้นที่ดูแลของโครงการหลวงเช่นกัน

ในช่วงฤดูหนาว จะถูกปกคลุมไปด้วยม่านหมอกและสายลมอันหนาวเย็น ใครที่ได้มาเยือนที่นี่จะต้องหลงเสน่ห์กับความงาม ที่มองเห็นอยู่ตรงหน้า ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อปป) กับภาพสายหมอกลอยพริ้วปกคลุม ทิวสน และอ่างเก็บน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here